The Independence Day Ceremony

In cooperation with students and teachers of Mehmet Akif College,the second anniversary of Independence day of Kosova was celebrated. The schools environment was decorated with national flags and the flags of countries that supported Kosova and various projects by our students. In the celebration, parents and guests were present, invited by school’s administration. The celebration started with the Hymn, principal’s speech, documentaries prepared by students, recitals, songs, national dances and humor at the end all the guests were invited to the cocktail prepared by students and teachers.
All who were present were pleased with the celebration.

more photos

Në organizim të nxënësëve dhe arsimtarëve të Kolegjit Mehmet Akif u festua dy vjetori I pavarësisë së Kosovës me një program festiv.Ambientet e hapura dhe të mbyllura të shkollës ishin të veshura me flamuj të Kosovës,flamuj kombëtar dhe të vendeve që ndihmuan shpalljen e pavarësisë si dhe projekte të ndryshme të punuara nga nxënësit.Në program morën pjesë prind dhe mysafirë të cilët ishin të ftuar nga drejtoria e shkollës.Programi filloi me Himnin pastaj fjalimi I Drejtorit,dokumentar të përgaditur nga nxënësit,poezi të recituara,këngë,valle popullore, humor dhe në fund u përcoll me koktejin e organizuar nga nxënësit dhe arsimtarët.Të gjithë të pranishmit u ndanë shumë të kënaqur.