Monthly Archives: November 2010

Flag Day

Due to Flag Day on November, 28 2010, Albanian Department of Mehmet Akif College has prepared a programme including songs, music, sketch and award presentation at the Confrence Hall at MAC.
Our teachers, students and parents are invited to the activity at 13:30 on Friday.

Physics Competition

phys_compThe phsics competition between 10 graders were held on November 5, 2010.
After a wonderful race, 10E students Diedon, Jon and Mirlinda got the 1st place
by taking 165 points.
10C students Venera, Jakup and Dhurim got the 2nd place by 135points and
10B students Besart and Vanesa got the 3rd place by 130points.
THANKS FOR ALL COMPETITORS.

more photos

Sport

Aktiviteti nga lënda e edukatës fizike

Turniri i futbollit

Turniri i futbollit ka filluar më datën 11/10/2010 dhe ka mbaruar me datën 09/11/2010
Ekipet që shkuan në finale janë:

Vendi i tretë kl. 12-D
Vendi i dytë kl. 12-B
Vendi i parë kl. 11-D