Sport

Aktiviteti nga lënda e edukatës fizike

Turniri i futbollit

Turniri i futbollit ka filluar më datën 11/10/2010 dhe ka mbaruar me datën 09/11/2010
Ekipet që shkuan në finale janë:

Vendi i tretë kl. 12-D
Vendi i dytë kl. 12-B
Vendi i parë kl. 11-D