Këshilla Nga Mjeku i Shkollës

???????????????????????????????Tani kur temperaturat dukshëm kanë rënë, normalisht që numri i të frekuentuarve që kërkojnë ndihmë mjeksore është rritur, kryesisht dominojnë ankesat si kokëdhimbje, dhëmbje fyti, temperaturë e ngritur trupërore, rrufa, kollitje etj.
Unë këshilloj që çdonjëri të jetë i relaksuar (më pak stres), të konsumojnë sa më shumë lëngje, qajna, pemë posaqërisht ato që përmbajnë më shumë vitamina si vitamina C, perime, të i ajrosni dhomat në mëngjes, të gjejnë kohë për pushim dhe kështu në këtë mënyrë do të i zbusin dukshëm simptomet që do të shkaktojnë të ftohurit apo ndonjë grip eventual.
Dr. Merita Bytyqi