Shkolla Verore 2012

summerschool2012Nxënësit finalist nga garat e Kimisë dhe Anglishtes kanë marrur pjesë në shkollën verore të organizuar nga kolegji “Mehmet Akif” për plot pesë ditë. Gjatë kësaj kohe ata kanë mbajtur orë mësimore çdo ditë nga 4 orë në lëndët: gjuhë angleze, gjuhë turke, logjikë dhe informatikë. Poashtu ditën e mërkurë kolegji ka organizuar një ekskursion në disa vende të Kosovës.

More photos