Vizita në Stanboll

turkiye_geziDrejtoria e Arsimit të Ferizajit me Drejtorët tonë të shkollës, vizituan Stambollin. Në Stamboll, delegacioni vizitoi shkollat publike, private si dhe vizituan edhe Drejtorin e Arsimit të Stambollit.