Garat e Diturisë në Lëndën e Gjeografisë

Në kuadër të javës së Gjeografisë si pjesë e organizimeve ishin edhe garat e diturisë në lëndën e Gjeografisë. Nga 27 klasët që garuan me njëra tjetrën, në rrethin e parë për në gjysmë finale u kualifikuan 10 klasë të cilat garuan për rrethin final ku u kualifikuan klasët që fituan më së shumti pikë dhe ishin klasët 10A, 11E, 11B.

More Photos

Finlja u mbajt ditën e premte datë 29.03.2013 me këtë rezultat;

Vendi i parë – 11E me nxënësit Fatime Gjinolli, Meriton Zeneli, Art Mustafa

Vendi i dytë – 11B me nxënësit Fiona Polloshka, Erna Gjinolli, Ali Hoti

Vendi I tretë – 10A me nxënësit Bardha Azemi, Deniza Peja, Plator Gashi

 I falenderojmë të gjithë nxënësit pjesmarrës; nxënësit në publik si edhe garuesit për maturinë dhe pjekurinë e treguar, gjithashtu një falenderim të veqantë antarës së tretë të jurisë vlerësuese profesoreshë Shemsije Tigani!