Genius Olympiad 2013

genius 2013

genius 2013

Në olimpiadën GENIUS dy nxënësit Kolegjit “Mehmet Akif” në Gjakovë kanë fituar medajlën artë përmës projektit në lëmin e ambientit në olimpiadën e organizuar në Shtetet e Bashkuar të Amerikës. Rubin Daija dhe Edi Muhaxhiri në olimpiadën e mbajtur SHBA, prezentuan projektin e tyre “Adsorption of Carbon Monoxide Gas By Using Solid Hemoglobin As Biofilter” dhe janë shpërblyer me madaljen e artë. Kurse dy nxënësit Kolegjit “Mehmet Akif” në Lipjan, Ardi Zejnullahu dhe Ardit Brovina në olimpiadën GENIUS, e mbajtur Shtetet e Bashkuar të Amerikës, prezentuan projektin e tyre “Paper Money, A Nouel Vector For Liver Cancer” dhe janë shpërblyer me madalje bronztë.

More Photos