Monthly Archives: August 2013

Të nderuar nxënës dhe prindër

Me 2 shtator fillon viti i ri shkollor. Të gjithë nxënësit i presim në mënyrë të pregatitur. Transportin e shkollës mund ta shfrytëzoni nga dita e parë në ora 7.30 në pikat e caktuara. Nxënësit që do ta shfrytëzojnë transportin mund të kontaktojnë në shkollë me agjensionin Sharr Travel. Provimi i Gjuhës Angleze për përcaktimin e nivelit të gjuhës për nxënësit e rrinjë të klasës së 10-të do të mbahet në orën e dytë të mësimit .

Orarin e mësimit mund ta ndiqni edhe në vep-faqe.

Ju Urojmë një Viti të ri Shkollor