F T E S Ë

flamuriPRINDËR TË NDERUAR,

Ftoheni që të merrni pjesë në programin artistik të përgatitur nga nxënësit dhe profesoreshat e gjuhës shqipe të shkollës sonë për nder të DITËS së FLAMURIT!
Programi do të shfaqet më datën 27.11.2013, në orën 14:00, në Sallën e kuqe të shkollës sonë.
Në program marrin pjesë shumë nxënës të cilët do ta shfaqin talentin e tyre në këngë, valle, recitime dhe videoprojekte artistike!

Ardhja juaj do të jetë nderë dhe respekt për ne!