Monthly Archives: April 2014

Second exam week schedule for 12 grades

Date: 12 ABCDEFG 12 H
28.04.2014 Mathematics Mathematics
29.04.2014 English English
30.04.2014 Biology Economy & Law
05.05.2014 Chemistry Philosophy
06.05.2014 Physics Sociology
07.05.2014 Matura & Turkish Turkish & Psychology
08.05.2014 Astronomy German L. & TOEFL
12.05.2014 Albanian Albanian
14.05.2014 Geography Geography

First exams will be held on 2nd lesson hours, whereas the second exams on 4th.

Gulistan Educational Institutions

Sample Entrance Exams

Entrance Exam 2014

Entrance Exam 2014

Java E Gjeografisë

DSC_0320Në vazhdën e aktiviteteve në shkollën tonë u mbajt edhe Java e Gjeografisë, ku gjatë kësaj jave u organizuan aktivitete të ndryshme me nxënësit e shkollës sonë.
Një nga aktivitetet ishte edhe organizimi i debateve diskutuese gjatë orëve të mësimit në disa klasë të ndryshme, ku si temë diskutimi ishte veprimtaria e njeriut sot dhe ndikimi i tij në planetin tonë.

more photos