Edhe Një Medalje për Kosovën

ebikoEdhe një medalje për Kosovën nga nxënësit e kolegjit “Mehmet Akif”

Në olimpiadën E-BIKO (Olimpiada për Informatikë) e organizuar më 11 Maj 2014 në Ankara  të Turqisë  nxënësja e Kolegjit Mehmet Akif, Ajten Fejzullahu (10F) fitoi medaljen e bronztë.

more photos