Piknik në Gërmi për Gjeneratën e Re

Në një ditë të bukur me diell Kolegji Mehmet Akif organizoj një piknik në Gërmi për gjeneraten e re që u bënë pjesë e këtij kolegji , ku kaluan një pjesë të ditës së bashku me kujdestarët e klasës.

more photos