Mësimi nëpërmjet projekteve

Mësimi nëpërmjet projektit është strategji mësimore që u mundëson nxënësve ta mësojnë përmbajtjen dhe t’i ushtrojnë
shkathtësitë e tyre.
Të mësuarit nga projekti është metodë e ligjërimit e bazuar në të kuptuarit e materialit.
Kjo u dëshmua në shkollën tonë në kolegjin “MEHMET AKIF” me prezentimin e temave shumë interesante dhe të rëndësishme në lëndën e gjuhës shqipe.Temat që u prezentuan ishin :

  • “MITOLOGJIA SHQIPTARE”-nxënsja Anila Deva 11A
  • “SHQIPTARET NDER SHEKUJ”-Rrezarta Jahiu 11A
  • ”KULTURA ARBERESHE “-Rrona Dushi 11A, dhe
  • “SHKOLLAT E PARA SHQIPE”-Mimoza Telaku 11C

more photos

Arsimtarja e gjuhës shqipe prof.Shemsije Tigani