Kryetari i Komunës së Podujevës e vizitoi Kolegjin “Mehmet Akif”

Kryetari i Komunës së Podujevës z.Agim Veliu e vizitoi Kolegjin tonë “Mehmet Akif” në Lipjan.
Zotëri Veliu u prit nga  këshilltari i  instuticioneve Arsimore “Gulistan” z.Alush Ergini dhe nga drejtori i shkollës. Hakan Çolaker, të cilët fillimisht e njoftuan kryetarin me sistemin e arsimit në institucionet e “Gulistanit”. Pastaj nga kryetari Veliu u vizituan edhe kabinetet dhe ambientet shkollore dhe me këtë rast pati mundësi që ta shohë se si zhvillohet procesi mësimor dhe gjithashtu të bisedojë dhe të takohet edhe me nxënësit e shkollës.
Kryetari Veliu një takim të veçantë e pati me nxënësit e dalluar dhe ata që kanë marrë pjesë në gara dhe olimpiada dhe të cilët e kanë përfaqësuar Kosovën në gara ndërkombëtare.Gjatë bisedës është informuar edhe për projektet dhe përgatitjet e tyre, për pjesëmarrje në gara dhe olimpiada të ndryshme që do të mbahen gjatë këtij viti shkollor nëpër botë.

Nxënësit e shkollës sonë i quajti të priviligjuar që i ndjekin mësimet në këtë ambient me kabinete dhe kushte shumë të mira, por edhe i këshilloi që të mësojnë sa më shumë dhe të arrijnë suksese të larta në mësime dhe në jetë.

more photos