Dita botërore për luftë kundër autizmit

Nxënësit e Kolegjit “Mehmet Akif”, organizuan një aktivitet humanitar së bashku me Prof. Hajrije Krasniqi, Prof. Hatifete Raçi, Prof. Kenan Tahiraga, Drejtori Hakan Colaker me rastin e 2 Prillit – Ditën botërore për luftë kundër autizmit.
Qëllim i aktivitetit ishte që mos të harrojmë se edhe fëmijët me autizëm janë pjesë e kësaj shoqërie dhe që kjo kategori, të pranohet pozitivisht dhe të gjejë mbështetje masive në shoqëri.
Nga qendra ditore për fëmijë me autizëm shprehën këaqësi për donacionin i cili, ashtu siç potencuan u nevojitet më së shumti.

photos