Provimi për Bursë

Vendi i provimeve:

 • Prishtinë:International School of Prishtina, Lagjja “Marigona”
 • Prizren: Kolegji “Mehmet Akif”, Korishë, Prizren
 • Gjakovë: Kolegji “Mehmet Akif”, ish TMK-ja, Gjakovë
 • Lipjan: Kolegji “Mehmet Akif”, Banullë, Lipjan
 • Mitrovicë: Sh.F . “Anton Zako Çajupi”, Rr. Brigada 142
 • Malishevë: SH.M.P . “Qendra e Kompetencës” – Qendër
 • Vushtrri: SHMU –te Policia, Vushtri
 • Gjilan: Sh.F. “Thimi Mitko”, Rr. Skënderbeu,
 • Ferizaj: Shkolla “Gjon Serreqi”, Ferizaj

Procedura e aplikimit:
Pranimi i nxënësve në kl. 6-ta, kl. 9-ta dhe kl. 10-ta bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin pranues. Dokumentet e nevojshme për aplikim në provimin pranues janë:
– Një vërtetim nga shkolla e mëparshme në të cilën duhet të shënohet klasa.
Aplikimet mund të bëhen personalisht në shkollë apo përmes faqes sonë të internetit. (Në aplikimet online dokumentet e nevojshme për regjistrim në provim, duhet të dorëzohen në shkollë para datës së provimit ose në ditën e provimit).

Apliko tani!

Pyetjet e provimit:

Pyetjet e provimit të klasës së 6-të, 9-të dhe 10-të janë nga lëndët e më poshtme:

 • për kl. e 6-ta përfshihet planprogrami nga kl. e 5-të.
 • për kl. e 9-ta përfshihet planprogrami nga kl. e 7-të dhe 8-të.
 • për kl. e 10-ta përfshihet planprogrami nga kl. e 8-të dhe 9-të.

sorular

Bursat  do  të  jepen  në  bazë  të  rezultateve  të provimit  pranues.  Bursat do të jenë të vlefshme deri në përfundim  të  studimeve  në  shkollë  (me kusht që nxënësi të ketë sukses të shkëlqyeshëm dhe disiplinë  të  mirë).

 

Bursa për shkollim

Bursa për shkollim për 7 qendra të Kosovës, për secilen veç e veç.

 

burslar

Rezultatet e provimit:

Rezultatet do të shpallën me datën 30 Prill 2015 në web faqet e kolegjit.

Do të shpallën 4 lista të rezultateve për 4 shkollat:

 • International School of Prishtina – ISP
 • Kolegji “Mehmet Akif” në Lipjan
 • Kolegji “Mehmet Akif” në Prizren
 • Kolegji “Mehmet Akif” në Gjakovë

Aplikimet për regjistrim:

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

 1. Fotokopja e çertifikatës së lindjes;
 2. Një vërtetim nga shkolla që është nxënës i shkollës në të cilën shënohet klasa;
 3. Rezultati i provimit pranues, i cili do të jepet nga shkolla jonë.

Datat e provimit për bursë:

25 Prill, e Shtunë – në orën 10:00

Ditën e provimit duhet ta keni me vete:

 • Vërtetimin e aplikimit për provim
 • ID
 • 2 lapsa grafikë
 • Gomë
 • Mbrehës

Kushtet të cilat i ofrojnë shkollat tona:

 • Mjedis të  sigurtë  dhe  higjienik
 • Proces mësimor  gjatë  tërë  ditës  dhe  edukim në një  ambient  të  ngrohtë  familjar
 • Mësim në  gjuhën  angleze  (lëndët  si matematikë,  fizikë,  kimi,  biologji  dhe  informatikë  zhvillohen  në  gjuhën  angleze  nga  mësimdhënës  të  huaj).
 • Klasa të  pajisura  me  teknologjinë  më  të  lartë  në  fushën  e  arsimit
 • Kabinete shkencore
 • Zhvillim të  mësimit  në  laboratore  të  lëndëve shkencore
 • Kabinete të  informatikës
 • Përgatitje dhe  pjesëmarrje  në  gara  kombëtare dhe  ndërkombëtare
 • Gjuhën e  dytë  të  huaj
 • Hulumtim, vlerësim  dhe  punë  kërkimore  për zhvillimin  e  aktiviteteve  të  arsimit
 • Kurse universitare,  TOFEL  dhe  SAT
 • Udhëtime-shëtitje shkollore
 • Këshillim rreth  universiteteve
 • Seminare profesionale  në  fusha  të  ndryshme
 • Konsultime për  nxënës
 • Hapësira të  gjëra  sportive,  sociale  dhe shoqërore.
 • Bibliotekë
 • Qëndrim në  konvikte
 • Mëngjes dhe  drekë
 • Shërbim mjekësor  në  shkollë.
 • Transport