Rezultatet e Provimit Pranues 2015

Nxënësit të cilët kanë fituar bursë duhet të regjistrohen më së largu deri më 23 Maj 2015
Nxënësit emrat e të cilëve janë shënuar në këtë listë kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën tonë.
Aplikimi për regjistrim duhet të bëhet sa më parë, meqenëse numri i nxënësve që do të pranohen është i kufizuar.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.

Lista e plotë

Hollësi