MOS E HUMBNI KËTË RAST!!!

1 shkurt 2016 fillojë përtërirja e kontratës me shkollën për vitin shkollor 2016/2017 dhe do të vazhdojë deri më 15 qershor 2016. Nxënësit të cilët  e vazhdojnë  kontratën  në afatin e caktuar më lartë, nuk do të kenë ndonjë rritje të pagesës.

Nxënësit që e përtrijnë kontratën gjatë muajit Shkurt do të kenë zbritje 15%, ata që e përtrijnë gjatë muajit Mars do të kenë zbritje 10%,  nxënësit që e përtrijnë kontratën gjatë muajit Prill do të kenë zbritje 5%, ndërsa nxënësit që e përtrijnë kontratën gjatë muajit Maj do të kenë zbritje 3%.

Ju mirëpresim…