Shpërndarja e çertifikatave të Olimpiadës nga lënda e kimisë dhe e gjuhës angleze

Drejtori  i Kolegjit “Mehmet Akif” në Lipjan, Hakan Çolaker sot bëri shpërndarjen e çertifikatave në komunën e Prishtinës, ku i shpërbleu shkollat me plaketa dhe njëherit i falenderoi drejtorat e shkollave, mësimdhënësit dhe nxënësit  për bashkëpunimin dhe për pjesëmarrjën në Olimpiadat e kimisë dhe gjuhës angleze.

Vizitat vazhdojnë…

photos