Testi i maturës

Pjesa e parë: 04.06.2016 (gjuhë shqipe, gjuhë angleze dhe matematikë)
Pjesa e dztë: 18.06.2016  (matematikë, fizikë, biologji dhe informatikë)

Testi fillon: 10h (duhet të jeni në skollë në orën 8 e 30 min)

Duhet të keni me vete: Letërnjoftimin, laps HB dhe gomë