Njoftim!

Të dashur nxënës,
Viti shkollor 2016-2017 fillon me 1 shtator 2016.
Kalendarin akademik për vitin shkollor 2016-2017 mund ta gjeni në linkun: http://goo.gl/qu3EjB