Monthly Archives: September 2016

Prof. Dr. Arsim Bajrami: “MAC është i Kosovës dhe vazhdon të punojë…”

Gara Kombëtare në Lëndën e Kimisë 8

Apliko tani!

 • Dita e provimit final më 01 Prill 2017 e Shtunë
  • Vendi: Mehmet Akif College – Lipjan
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – provimi në laboratorium;
   • 13:00 – dreka;
   • 14:00 – shetitje nëpër shkollë,
   • 15:00 ndarja e shpërblimeve.
 • Programi i garës:
  • Etapa e parë më 19 Nëntor 2016 e Shtunë
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – faza e parë e provimit;
   • 11:40 – shkuarja nga shkolla.


Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 8
Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 9

 • Shpërblimet

Gara në Gjuhën Angleze në Nivel të Kosovës 8

Apliko tani!

 • Programi i garës:
  • Etapa e parë më 12 Nëntor 2016 e Shtunë
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – faza e parë e provimit;
   • 11:20 – shkuarja nga shkolla.
 • Dita e provimit final më 01 Prill 2017 e Shtunë
  • Vendi: International School of Prishtina – Marigona Residence
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – provimi final,
   • 10:50 – shetitje nëpër shkollë,
   • 12:30 – dreka;
   • 15:00 – ndarja e shpërblimeve.

Mostër i provimit nga lënda e Gj. Angleze – kl. 8
Mostër i provimit nga lënda e Gj. Angleze – kl. 9

 • Shpërblimet:

Ju urojmë festën e Kurban Bajramit!