Java e Gjuhës Shqipe

Aktivitetet në shkollën tonë nuk kanë fund. Nxënësit përveç procesit të të mësuarit realizojnë edhe projekte të ndryshme. Java e Gjuhës Shqipe ishte javë ku nxënësit iu përkushtuan më shumë Gjuhës sonë amtare. Kjo javë, me karakter garues, filloi me garat e diturisë për klasat e 11A, 11B, 11D dhe 11F, 12A,12B,12C, 12F

Çdo orë ishte garë në klasë, prandaj çdo ditë nxënësit vinin më të përgatitur se kurrë. Ndërkaq kategoritë në të cilat nxënësit shfaqin zotësinë e tyre janë Gramatikë, Kulturë e gjuhës së folur dhe të shkruar (Drejtshkrim & Bukurshkrim), Krijime letrare, Aktrim, Prezantim punimesh.

photos