URIME!

11 projekte të shkollave tona janë pranuar për pjesëmarrje në olimpiadat genius që do të mbahen në amerikë.

Ju dëshirojmë suksese nxënësve tanë !

Garojmë për Kosovën.

geniusolympiad.org