Mbledhja e prinderve

Mbrëmë në ambientet e shkollës tonë u bë mirëpritja e prindërve të rinjë (të klasëve të IX-ta dhe X-ta) të cilët këtë vit na kanë besuar fëmijët e tyre për një shkollim sa më cilësor. Mbrëmja filloi me pritjen e prindërve dhe njoftimin e tyre me kujdestarët e klasëve, më vonë u bë edhe një prezentim i shkurtër i shkollës dhe punës tonë ndër vite dhe përfundoi me një koktej ku ishin të pranishëm edhe të gjithë mëimdhënësit e shkollës tonë.

photos