Olimpiada e IX-të në Lëndën e Kimisë

Apliko tani!

PROGRAMI I GARËS:

TESTI PARAPRAK (18.11. 2017 – e shtunë)
• 08:30 – ardhja në shkollë;
• 09:30 – vendosja nëpër klasa;
• 10:00 – fillimi i testit;
• 11:40 – përfundimi i testit.

VENDI:
• International School of Prishtina
• Mehmet Akif College – Lipjan
• Mehmet Akif College – Prizren
• Mehmet Akif College – Gjakovë

ORA: 10:00
KOHËZGJATJA: 100 min.
NUMRI I PYETJEVE: 50
REZULTATET E PROVIMIT PARAPRAK: 22 Nëntor 2017 (e mërkurë) në www.mackosova.com

TESTI FINAL (24.03.2018 -E shtunë)
• 08:30 – ardhja në shkollë;
• 09:30 – vendosja nëpër klasa;
• 10:00 – testi laboratorik;
• 14:00 – përfundimi i testit.

TESTI FINAL mbahet në Mehmet Akif College – Lipjan

REZULTATET E TESTIT FINAL:
26.03.2018 (e hënë) në www.mackosova.com

NDARJA E SHPËRBLIMEVE
Ceremonia e shpërblimeve mbahet të mërkurën më 28 mars 2018, në ora 16:00. (Për vendin e ceremonisë do të njoftohen fituesit!)

Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 8
Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 9

APLIKIMI  DHE  PJESËMARRJA

 • Të  gjitha  shkollat  publike  mund  të  marrin  pjesë.
 • Pjesëmarrës  do  të  jenë  nxënësit  e  kl.8-ta  dhe  të  9-ta.
 • Numri  i  nxënësve  pjesëmarrës  nga  kl.8-ta  dhe  të  9-ta  do të  jetë  si  në  vijim:
  • për  1-2  paralele  2  nxënës;
  • për  3-4  paralele  3  nxënës;
  • për  4-5  paralele  4  nxënës;
  • për  6  ose  për  më  shumë  paralele  5  nxënës
 • Aplikimet duhet të bëhen në: www.mackosova.com
 • Afati  i  fundit  për  aplikim  është më  15  Nëntor  2017  (e mërkurë).  Aplikimet  që  bëhen  pas  kësaj  date  nuk  do  të  mirren parasysh.

 

TË DHËNAT PËR PROVIM:

 • NIVELI  I  PROVIMIT:
  • Për  kl.e 8-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta dhe 8-ta.
  • Për  kl.e 9-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta, 8-ta dhe 9-ta
  • Pyetjet do të jenë të përpiluara në gjuhën shqipe.
  • Pyetjet do të jenë me alternativa të shumëfishta.

 

SHPËRBLIMET: