Për të qenë i lumtur ndihmo edhe ti!

Është bërë shpërndarja e ndihmave të grumbulluara në kampanjën e solidarizimit të organizuar nga klasa 11C për t’i bërë sado pak të lumtur fëmijët dhe familjet në nevojë. I falënderojmë të gjithë nxënësit dhe prindërit për këtë shembull të mire të solidaritetit.

photos