Mbledhja e prindërve

U mbajt mbledhja e prindërve për gjysmëvjetorin e parë të këtij viti akademik. Prindërit përmes kujdestarëve të klasëve dhe mësimdhënësve u njoftuan për suksesin dhe sjelljet e fëmijëve të tyre. Na gëzojë pa masë pjesëmarrja masive e prindërve në mbledhje.

photos