Seminar orientimi në karrier

Hult International Business School mbajti seminar për nxënësit e klasëve të 11-ta dhe 12-ta, me ç’rast u treguan edhe mundësitë e studimit jashtë vendit.

photos