Sensibilizim për vullnetarizëm

Vullnetarizmi është një vepër e madhe e cila rrjedh nga altruizmi që një ose me shumë individ e realizojnë drejt atij që ka nevojë, mund të jetë një i sëmurë, një fëmijë, një i moshuar, një kafshe ose thjesht pastrimi një pjese të rrugës. Zgjedhja për tu bërë vullnetarë duhet të lind nga një gatishmëri e sinqertë e dashurisë për tjetrin, jo nga pohimet personale, gjëja më e rëndësishme është vazhdimësia e përkushtimit, që është edhe një tregues i seriozitetit dhe motivimit. Në një organizim pikërisht për vullnetraizëm me ftesë të Forumit për inciativa qytetare (FIQ) dhe antarës Rreze Kulinxha, disa nxënës te Kolegjit Mehmet Akif, bashkë me Prof. Arber Ymeri ishin pjes e këtij organizimi, ku të pranishmit u informuar për vullnetarizmin si veprim altruist nga organizata te ndryshme, si dhe u sensibilizuan qe të jenë pjesë të inciativave të tilla ku sigurisht qe nismat të tilla duhet të pershendetur.

photos