British Parliamentary Debate

Në kuadër të klubit të “Mendimit Kritik dhe Debatit” për javë të tëra në Mehmet Akif College është organizura formati i debatit “British Parliamentary Debate”
Kjo ide është filluar nga Irisa, pastaj është mbeshtetur nga Learti e Jeta duke qen edhe pjese e juris.
Te gjithë pjesmarrësit ishin jashtëzakonisht kreativ dhe kan argmunetuar shumë mirë pozicionet e percaktuara për temat e ndryshme, por juria si ekip fitues ka përzgjedhur Penda Smajlaj edhe Dion Raçi si dhe Jona Ramadani si folësja më e mirë.

photos