Monthly Archives: August 2018

Regjistrimet Vazhdojnë

Përfitoni edhe ju nga një edukim që deri më tani ka përcjellur XVI gjenerata të cilat i kanë mbaruar e i vazhdojnë studimet përveç Kosovës edhe në 13 vende të ndryshme të botës. Suksesi i nxënësve tanë në gara kombëtare dhe ato ndërkombëtare është rezultat i punës së palodhshme të stafit profesional dhe të bashkëpunimit të ngushtë të tyre me nxënës dhe prindër.
Ju njoftojmë se vazhdon regjistrimi i nxënësve në shkollat tona.

Apliko tani

Make-up Schedule

28.08.2018

  • 10:00 – ICT
  • 11:00 – Maths
  • 11:00 – Geography
  • 12:00 – Physics
  • 13:00 – Chemistry
  • 14:00 – Biology