Monthly Archives: March 2019

Rezultatet e Olimpiadës së X-të në Gjuhën Angleze

Nxënësit e 20 vendeve të para të cilët kanë fituar bursë do të njoftohen përmes telefonit.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.

 

 

Rezultatet e Olimpiadës së X-të në Lëndën e Kimisë

Nxënësit e 20 vendeve të para të cilët kanë fituar bursë do të njoftohen përmes telefonit.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.

 

Exam Week Schedule