Kosovo Girls’ Math Camp 2019

Steriotipi që asocon emrin “matematikë” dhe “femër” në një relacion të kundërt e antagonist mes vete duhet të shembet. Kjo është ajo çfarë nxenesit tonë Artur Vllahiu dhe Dren Neziri perdorën si mantrën e tyre në motivimin për të organizuar kampin e matematikës për femra, “Kosovo Girls’ Math Camp 2019”, projekt i mbështetur në aspektin teknik nga kolegji Mehmet Akif.
Arturi dhe Dreni gjatë periudhës së angazhimit të tyre në gara nacionale e më tej vërejtën një mungesë të pjesmarrjes së femrave. “Ky disbalanc në reprezentim gjinor është edhe problem global, mirëpo në Kosovë aspekti i barrierave kulturore që pengojnë inkuadrimin e femrave në shkenca është edhe më i theksuar” – tha Arturi.
Kampi u mbajt gjatë dy fundjavave të kaluara – 26.10.2019 dhe 02.11.2019. Mbi 68 pjesmarrëse femra të klasëve 6-9 i’u ekspozuan prezentimeve të ndryshme sociologjike dhe ligjeratave në matematikë të olimpiadave në degët : Gjeometri, Teori të Numrave, Algjebër, Kombinatorikë.
Kolegji Mehmet Akif shpreson që në vazhdimësi të perkrah iniciativa që operojnë në të mirë të një zhvillimi e emancipimi të mëtutjeshem shoqëror.