Rezultatet – Gara në Gjuhën Angleze dhe në Lëndën e Kimisë

Nxënësit të cilët do të jenë në FINALE do të kontaktohen nga shkolla.