Apliko për Gara e XII-të në Gjuhën Angleze dhe në Lëndën e Kimisë

Apliko tani për Gara në Gjuhën Angleze!Apliko tani për Gara në Lëndën e Kimisë!

Online IQ Challenge – 200 BURSA PËR 20 VJETOR!

Kliko këtu për të filluar testin!

Linku për kyçje në testim do të publikohet më 9 maj 2020 në orën 13:00 në facebook-un e shkollës.

Më 09 maj 2020 në orën 13.00 do të mbahet ONLINE IQ Challenge.

Në garë mund të marrin pjesë nxënësit e klasave 5, 6, 7, 8 dhe 9.

45 minuta për 30 pyetjet.

Do të ndahen nga 40 bursa për secilën nga këto komuna:

  100% 75% 50% 30% 20% 10%
Lipjan 3 3 6 6 11 11
Ferizaj 3 3 6 6 11 11
Gjilan 3 3 6 6 11 11
Komunat tjera 6 6 12 12 22 22

BËHU PJESË E SUKSESIT!

Pas testimit nxënësit e përzgjedhur do të intervistohen. Intervista përbën 30% të vlerësimit në total.

PROVIMI PRANUES për regjistrim në klasën e 6-të, 7-të, 8-të, 9-të, 10-të

Apliko tani!

DATA E PROVIMIT

14 Mars 2020, e Shtunë – në orën 10:00
Ditën e provimit duhet ta keni me vete:

  • ID,
  • Laps,
  • Gomë,
  • Mprehëse.

Rezultatet do të shpallën me datën 18 Mars 2020 në web faqet e shkollave.

PROCEDURA E APLIKIMIT

Pranimi i nxënësve në kl. 6-të, 7-të, 8-të, 9-të, 10-të bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin pranues.

Aplikimet mund të bëhen personalisht në shkollë apo përmes webfaqes sonë të internetit. (Në aplikimet online vërtetimi duhet të dorëzohet para datës së provimit ose në ditën e provimit).

PYETJET E PROVIMIT

QENDRAT E PROVIMIT

  • Mehmet Akif School – Lipjan
  • Mehmet Akif School – Prizren
  • Mehmet Akif School – Gjakova
  • International School of Prishtina – ISP