Tournamenti i Basketbollit

Tournamenti i Basketbollit

Ky tournament është mbajtur në gjysmën e nëntorit, ku kanë marrë pjesë rreth 8 ekipe ndër klasat e 9-a, 10-a, 11-a, dhe 12-a. Ky ishte një tournament streetball, 3 me 3, në More »

 

Periodic Table Competition – 1st Stage

We completed the first stage of the periodic table competition.We suggest to our students to study hard for the second step.(to learn names of the  elements).

photos

KOHA E LIBRIT

PREZANTIMI I VEPRAVE LETRARE

Më datën 14.11.2018, në kolegjin Mehmet Akif, në kuadër të 110-vjetorit të Kongresit të Manastirit, filloi mbajtja e prezantimeve  të disa veprave letrare të parapara në planprogramin mësimor, organizuar nga prof. Hajrije Krasniqi, prof, Hatifete Raçi, prof. Aid Qafleshi.

Salla e konferencave ishte hapësirë e përzgjedhur për prezantimin e veprave.

Nxënësit  prezantuan veprat: Lahuta e  Malcis, Andrra  e Jetës, Don Kishoti, S’ikur t’isha djalë, Vaji i Bylbylit, Dr. Gjilpëra, Iliada,

Përkushtimi i fjalëve të librit u kuptua nga ndjenjat dhe emocionet që përcollën nxënësit.

Prezantimet e veprave letrare do të vazhdojmë deri më 22.11.2018 ku do të përmbyllet me një program artistik.

Me këtë aktivitet, nxënësit e kolegjit” Mehmet Akif”, kanë një porosi për të gjithë: Leximi është Ҁelësi i suksesit.

photos

Periodic Table Competition

1ST STEP : TO WRITE THE SYMBOLS OF THE ELEMENTS

 • Participants should write the symbols of elements in an empty periodic table (which will be given by the teacher) in 2 minutes. Symbols should be as given above. Other symbols will NOT be accepted.
 • Students will be alone in the first step.
 • 50 % of the participants will pass in the second step.
 • This competition include 9th, 10th ,11th and 12th grade students.
 • Competition will be done on THURSDAY(22.11.2018).

AWARD : When the student fills 50 blanks correctly, s/he will be awarded by adding 20 points for the worst quiz.

2ND STEP : TO WRITE THE NAMES OF THE ELEMENTS

 • Students should choose their partner .(from the 50% of chosen students)
 • Students should place the correct cards (which has the names of the elements) to the correct place in the periodic table in 7 minutes. (Date will be announced with finalists)

AWARDS

 • First group will be awarded by gold medal + certificate + 1 quiz mark as 100 and +15 points to the 1st exam
 • Other 2 groups will be awarded by silver medal+ certificate + 1 quiz mark as 100 and +10 points to the 1st exam
 • Other 3 groups will be awarded by bronze medal+ certificate + 1 quiz mark as 100 and +5 points to the 1st exam

Skopje Trip with 11A & 11B

photos

AMC (American Mathematics Competitions)

The AMC 8 is a 25-question, 40-minute, multiple choice examination in middle school mathematics designed to promote the development of problem-solving skills. The AMC 8 provides an opportunity for middle school students to develop positive attitudes towards analytical thinking and mathematics that can assist in future careers. Students apply classroom skills to unique problem-solving challenges in a low-stress and friendly environment.

AMC 8 është një provim me 25-pyetje, 40-minutësh, me zgjedhje të shumëfishtë në matematikën e shkollës së mesme të dizajnuara për të nxitur zhvillimin e aftësive për zgjidhjen e problemeve. AMC 8 ofron një mundësi për nxënësit e shkollave të mesme për të zhvilluar qëndrime pozitive ndaj mendimit analitik dhe matematikës që mund të ndihmojnë në karrierën e ardhshme. Nxënësit aplikojnë aftësitë në klasë për sfidat unike të zgjidhjes së problemeve në një mjedis të ulët stresi dhe miqësor.

Who can apply? (Kush mund të aplikojë?)

 • 7 and 8 graders (Nxënësit e klasës VII-të dhe VIII-të)

What are the requirements? (Për provim nevojitën)

 • ID or Birth Certificate (ID ose ekstrakt i lindjes)
 • A personal Laptop (Në Laptop)

Where is the exam center? (Ku është qëndra për provim?)

 • Mehmet Akif College, Banullë, Lipjan
 • +38138581999, +38649770514

Practice Questions


Registration Deadlines and Competition Date

 • Early Bird Registration Deadline: October 1, 2018
 • Regular Registration Deadline: October 29, 2018
 • Late Registration Deadline: November 5, 2018
 • Competition Date: November 13, 2018
 • Registration Fee: 20$ (with credit card)

REGISTER HERE!

Afatet e Regjistrimit dhe Data e Konkursit

 • Regjistrimi i hershëm: 1 Tetor 2018
 • Afati i rregullt i regjistrimit: 29 Tetor , 2018
 • Afati i fundit i regjistrimit: 3 Nëntor , 2018
 • Data e Konkursit: 13 Nëntor, 2018
 • Pagesa e regjistrimit: 20$ (with credit card)

APLIKONI TANI!